Finansiering

Hyra

Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tid och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Du binder inte företagets kapital, använder inte några säkerheter och låser därmed inte upp något kreditutrymme.

Hyra är skattemässigt avdragsgill, lika stor under hela avtalstiden och därmed lätt att budgetera. Hyra påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Leasing

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda några säkerheter, den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen.

Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd,
vanligen 3-5 år. Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad, och tvärtom.

Funktionsavtal

Ett funktionsavtal innebär att vi levererar en komplett lösning av säkerhetsteknik, anslutning av tjänst, bevakning, serviceavtal och finansiering, allt i ett och samma avtal där vi tar ansvar för att ditt säkerhetssystem fungerar på bästa tänkbara sätt och med så lite driftstörningar som möjligt.

Ett avtal, en faktura, tryggt och säkert.

Våra samarbetspartners

  • Wasa Kredit AB
  • Grenke Leasing AB
  • Securitas Sverige AB

Ring 0200-38 10 10

Eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning.

Bli kontaktad av oss

Ska du investera i säkerhetsteknik? Vi ger dig ett kostnadsfritt förslag.

Kontakta oss